Değerlerimiz

• Hakkaniyet ve dürüstlüğü gözetmek,
• Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, vatansever biri olarak; ülke ve şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandığı hiçbir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmamak,
• Şirkette edindikleri bilgiyi şirket gizlilik politikasına riayet edip, kişisel amaçlı kullanmamak,
• Güvenilir olmak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
• Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat etmek,
• Şirket çalışanlarının birbirlerine sevgi ve saygı prensipleri içinde davranması,
• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak, müşteri memnuniyetini gözetmek,
• İş ilişkilerinde, iş ahlakı doğrultusunda hareket etmek.